Aanmelden bij Psychologenpraktijk Utrecht Oost

 

Aanmelding bij een 1e-lijnspsycholoog in 2013

Je kunt je iop eigen initiatief aanmelden bij een 1e-lijnspsycholoog. er is geen verwijzing nodig. je zorgverzekeraar zal hier soms wel om vragen zodat je sessies vergoed worden. Bij onze praktijk kun je je aanmelden door een mail te sturen naar info@psycholoogutrechtoost.nl of door een voicemailbericht achter te laten. We luisteren deze elke dag na 17.00u af. Als je je gegevens achter laat, word je zo snel mogelijk terug gebeld voor een afspraak.

Vergoeding van consulten bij een 1e-lijnspsycholoog in 2013

Ons tarief is 90 euro per drie kwartier. Buiten kantoortijden geldt een avondtarief van 105 euro per drie kwartier. Je kunt een gedeelte van de behandeling vergoed krijgen door je zorgverzekeraar, aangezien alle psychologen bij Psychologenpraktijk Utrecht Oost voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan 1e-lijnspsychologen. We zijn allen gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Vanuit de basisverzekering wordt in ieder geval een gedeelte van 5 sessies vergoed. Als je aanvullend verzekerd bent, mogelijk meer. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar. We geven je na afloop van een consult een factuur mee die binnen 2 weken betaald moet worden. Je kunt hem zelf indienen bij je verzekeraar.

Behandeling in de generalistische basisggz in 2014 (voorheen eerstelijnspsychologische zorg)

De huidige eerstelijnspsychologische zorg valt vanaf 2014 onder de generalistische Basis GGZ (BGGZ). Om voor vergoeding van de behandeling in de BGGZ in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Wanneer je in het bezit bent van een verwijzing naar de BGGZ kun je je bij een psycholoog van Psycholoog Utrecht Oost aanmelden, bij voorkeur via ons e-mail adres of contactformulier. Tijdens behandelingen en na werktijd staat de voicemail aan. Wanneer je je naam en telefoonnummer achterlaat, word je zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Kosten Generalistische Basis GGZ (BGGZ) in 2014

Een behandelsessie van 45 minuten (en 15 minuten administratie) bij een psycholoog van Psychologenpraktijk Utrecht Oost kost 94 euro. Een intakegesprek kost 120 euro.  Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op cliënten met een zorgverzekeraar waarmee Psycholoog Utrecht Oost geen contract heeft afgesloten. Indien wel een contract is afgesloten met je ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Zorgverzekeraars waar we geen contract mee hebben vergoeden een gedeelte van de kosten van de behandeling. Dit gedeelte is afhankelijk van je zorgverzekeraar,  je polis, de duur van de behandeling en je klachten. Informeer vooraf bij de zorgverzekeraar wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn.

Alle psychologen die bij ons werken zijn geregistreerd als GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) via de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Tevens zijn we allen Cognitief gedragstherapeut en aangesloten bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie en bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Wij voldoen daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.
Indien je in aanmerking wilt komen voor vergoeding van je behandeling heb je een verwijzing van je huisarts nodig.

Betaling geschiedt via voorschotfacturen die na elke sessie worden verstuurd of overhandigd en binnen twee weken betaald dienen te worden. Bij afsluiten van de behandeling maken we een factuur die je bij je zorgverzekeraar kunt declareren.

Annulering
Wanneer je een afspraak bij een psycholoog van Psycholoog Utrecht Oost niet kunt nakomen, wil je dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven? Sessies die korter dan 24 uur voor de afgesproken tijd worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

Lees meer over wat een psycholoog voor je kan betekenen, hoe een psycholoog wat voor je kan betekenen of neem contact op voor een afspraak.